T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gösterge Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 24/01/2021

SKS-6 Sağlıkta Kalite Standartları Gösterge Yönetimi                                                               YIL :  2021

GÖSTERGENİN ADI

BÖLÜM VE İLGİLİ KOMİTE

SORUMLULAR

TEBELLÜĞ İMZA

KALİTE YÖNETİMİ

DÖF Sonuçlandırma Oranı

Kalite Yönetim Direktörü 

Tüm Komiteler

Nurten Bora

 

AFET VE ACİL  DURUM YÖNETİMİ

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

Kalite Yönetim Direktör Yrd Çalışan Güvenliği Komitesi

Hasta Güvenliği Komitesi

Nurten Bora

Nurdan Aydın Bilir

Feyza Nur Karadenizli

 

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı

Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

EĞİTİM YÖNETİMİ

Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

Eğitim Hemşiresi

Eğitim Komitesi

Meral Koraman

 

Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

HASTA DENEYİMİ

Hasta Memnuniyet Oranı

Kalite Yönetim Direktör Yrd Hasta Güvenliği Komitesi

 

Nurten Bora

 

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi

Kalite Yönetim Direktörü Çalışan Güvenliği Komitesi

Meryem Yaşar Kocabey

Nurdan Aydın Bilir

 

Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı

Sosyal Çalışmacı

Çalışan Güvenliği Komitesi

Nurdan Aydın Bilir

 

Feyza Nur Karadenizli

 

Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

İş Sağlığı Güvenliği Hemş. Çalışan Güvenliği Komitesi

EKK

Türkan Örenbaş

 

Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı

Personel Birimi

Murat Demiroğlu

 

Kurumdan Ayrılan Personel Oranı

Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı

İş Sağlığı Güvenliği Hemş. Çalışan Güvenliği Komitesi

Türkan Örenbaş

 

HASTA BAKIMI

Düşen Hasta Oranı

Kalite Yönetim Direktör Yrd

Nurten Bora

 

Postoperatif Solunum Yetmezliği Oranı

Cerrahi YB Serv.Sorm. Hekim ve CYB Serv.Sorm Hemş.

Derya Özalp Bolat

 

Uzm.Dr.Özlem Kıran

 

Basınç Yarası Oranı

Yoğun Bakım ve Palyatif Serv Sorm.

Derya Özalp Bolat

 

Uzm.Dr.Özlem Kıran

 

Betül Özkara

 

İLAÇ YÖNETİMİ

İlaç Hatası Bildirim Oranı

Eczane Birimi

İlknur Çelik

 

 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

El Hijyeni Uyumu

 

Enfeksiyon Kontrol Hemş.

EKK

Uzm.Dr.SEVİM KARAÇAY

Aslı Karlı Aktaş

 

El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı

Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı

Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Hızı

Üriner Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Hızı

Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Hızı

Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu Oranı

Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygunluk Oranı

TRANSFÜZYON HİZMETLERİ

İmha Edilen Kan Oranı

Birim Sorumlusu

Sorumlu Hemşire

Transfüzyon Komitesi

Uzm.Dr. Mehmet Ali Adıbelli

 

Arzu Çakar

Burçin Tığlı

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ

Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı

Radyasyon Güvenliği Sorm.

Radyasyon Güvenliği Kom.

Oğuzcan Güner

 

Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı

Furkan Öztel

 

ACİL SERVİS

Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

Acil Servis Sorumlu Hekim ve Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

 

Samet Kocadayıcık

Ayşıl Boz

 

Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

Konsültan Hekimin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi

 

Hasta Sevk Oranı

AMELİYATHANE

Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

Ameliyathane Sorm.Hemş.

 

Hafize Yardım

 

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygun Kullanım Oranı

 

Anestezi Bağlı Komplikasyon Oranı

Anestezi Sorm.Teknisyen

Hasta Güvenliği Komitesi

Betül Özkara

 

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası  Oranı

YBÜ Sorm.Hekim ve Hemş.

 

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Uzm.Dr.Emine Uysal Özfidan

Berna Ertuğrul

Uzm.Dr.Sadık Utku Kefeli

Ayda Şeker

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı

Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı

 

Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı

 

Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezine Bildirilen Beyin Ölümü Oranı

 

 

DOĞUM HİZMETLERİ

Primer Sezaryen Oranı

Kadın Doğum Sorm. Ebesi

Kadın Doğum Sorm. Hekimi

 

 

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Uzm.Dr.İsa Dürümlü

 

Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı

Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı

Risk Düzeyine Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı

Vajinal Doğumda Obstetrik Travma Oranı

Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı

Şerife Kınıcı

 

Doğumdan Sonraki İlk Bir Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı

Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı

Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı

 

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Başvurunun Zamanında Karşılanma Oranı

Sorm. Hekim ve Hemşire

Gülcan Toprak

 

Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması

Dr.Neslihan Ballıca

 

Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı

Beslenme Risk Değerlendirmesi Yapılma Oranı

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

Düşen Hasta Oranı

Fizyoterapist

Güzin Güney

 

Taburculuğundan Sonraki İlk 30 Gün İçerisinde Yeniden Yatış Oranı

 

 

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Laboratuvar Sorumlu Hekim             Laboratuvar Sorumlu Teknisyen

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Uzm.Dr.Settar Kosova

 

Biyokimya Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı

Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

 

Biyokimya Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Laboratuvar Sorumlu Hekim             Laboratuvar Sorumlu Teknisyen

 

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Uzm.Dr.Settar Kosova

 

Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı

İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı

Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı

 

Kan Kültürlerinde Pozitif Sonuç Oranı

İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü Oranı

Tek Şişe Alınan Kan Kültürü Seti Oranı

Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuvara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti Oranı

 

Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı

 

Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama Süre

 

PATOLOJİ LABORATUVARI

Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı

 

Sorm. Hekim ve Sorm. Teknisyen

Uzm.Dr.Settar Kosova

 

Patoloji Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı

 

Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı

 

DİYALİZ HİZMETLERİ

Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1.2’den veya URR Değeri % 65'den Düşük Olan Hasta Oranı

 

 

 

Diyaliz Sorumlu Hekim  ve Sorumlu Hemşire

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Dr. Recep Darıcı

 

Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V Değeri 1,7’den Düşük Hasta Oranı

Serum Ferritin Düzeyi 200-500ng/ml Arasında Olan Hasta Oranı

Serum Fosfor Düzeyi 5,5 mg/dl'nin Üstünde Olan Hasta Oranı

Serum Albümin Düzeyleri 3,5 g/dl'nin Altında Olan Hasta Oranı

Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,4-10,5 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı

Düzeltilmiş Ca×P düzeyi 55'in Altında Olan Hasta Oranı

Ortalama Hemodiyaliz Süresi

Eritropoetin Kullanım Oranı

Ortalama Hemoglobin Düzeyi 10-13 g/dl Arasında Olan Hasta Oranı

Sema Aydın

 

HBsAg Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı

Anti-HCV Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı

Kalıcı Kateteri Olan Hasta Oranı

Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı

Mortalite Oranı

Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı

Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

Bilgi İşlem Sorumlusu

Tesis Güvenliği Komitesi

 

 Ayberk Alagöz

 

 

SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

İdari ve Mali  Hiz.Müd.Yrd.

Tesis Güvenliği Komitesi

Ercan Akar

 

Sağlık Kuruluna Dönen Toplam Rapor Oranı