T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ziyaret Saatleri Ve Kuralları

Güncelleme Tarihi: 06/11/2020

Ziyaret Saatleri:
Ögle: 14:00-15:00 (Koronavirus Tedbirleri Kapsamında Bu Saat İptal Edilmiştir.)
Aksam: 18:30-19:30


Ülkemiz genelinde mücadele edilen Coronavirus (COVID- 19) pandemisinde gelinen süreçte  sağlık hizmet sunulması adına yapılan çalışmalar doğrultusunda tüm sağlık hizmetleri dahil olmak üzere Hastanemizde de sağlık hizmet sunum protokollerimiz Sağlık Bakanlığı Covıd-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda yürütülmektedir. 

Bu sebeple hastanemiz ziyaret saatleri ve ziyaretçi kuralları revize edilmiştir.

 

HASTANEMIZIN ZIYARET KURALLARI:

 •       -Hasta yakınları ziyaret saatlerine uymaya özen gösterilmelidir.(Aksam: 18:30-19:30). Belirlenen saatler dışında hasta ziyareti için ısrarlı olunmamalıdır.

 •       -Hastanemiz kliniklerinin uygunluk durumuna göre, servis sorumlusu tarafından belirlenen süre ile sınırlı olarak her gün 18.30 - 19.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilmektedir.

 •       -65 yaş üstü hasta ziyaretçileri kabul edilmemektedir.

 •       -Küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan mümkün olduğunca hastane ortamına ve hasta ziyaretlerine getirilmemelidir.

 •       -Hasta başında iken yüksek sesle konuşulmamalıdır.

 •       -Ziyaretlerde hasta yanında 15 dakikadan fazla kalmamaya özen gösterilmelidir.

 •       -Ziyaretlerde dışarıdan yiyecek içecek getirmemelidir. Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.

 •       -Ziyaretlerde hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.

 •       -Ziyaretlerde, hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

 •       -Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

 •       -Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

 •       -Yoğun bakım hastalarımızın 1. derece yakınları ile velisi ve vasisi olan kişilere bilgilendirme yapılmakta olup, hekim ihtiyaç duyduğu taktirde ziyaretleri planlanmaktadır.  

 

Hasta ziyaretinden amaç nedir?

Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usulüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

 

Hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir?

Hasta erişkin ve şuuru açık ise; kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir hastanın şuuru kapalı ise; birinci derece yakınına bilgi verilir. Hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir. Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

 

Hangi hastalar ziyaret edilmemelidir ?

Yoğun bakımda yatan hastalar

Bulaşıcı hastalığı olan hastalar

Bağışıklık sistemi bozuk hastalar

Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar. (bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

 

Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir?

12 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler.

 

Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz. Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız. ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika) her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır. Hastalarımızın sağlığı için tüm hastane binası içerisinde kesinlikle sigara içilmemelidir. Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır, iyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız.

Ziyarete gelirken hediye olarak yiyecek getirmeyiniz. Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, ayni odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir. Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır. Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir. Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır, ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

 

Gece neden hasta ziyareti yapılmamalıdır?

Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır. Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul ederlerse, hizmetin kalitesini düşürürler. Hastane güvenliği olumsuz yönde etkilenir. Uyuyan hastalar rahatsız olur. Hasta hakları ihlal edilir.

 

Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir. Lütfen kurallara uyunuz...