T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı İlaç Kullanım Politikası

Güncelleme Tarihi: 06/02/2020

Hastanemiz Akılcı İlaç Kullanım Politikası;

* Hastanın probleminin dikkatlice tanımlanarak doğru tanının konduğu,

* Tedavi amaçlarının belirlendiği,

* Etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir bir tedavinin seçildiği,

* Tedavi uygunluğunun ve tedavi maliyetinin dikkate alındığı,

* Seçilen tedavi gerekçelerinin hastaya anlaşılır bir dil ile anlatıldığı,

* Hastanın tedaviye uyumunu artırmak için gerekli bilgi ve talimatların anlatıldığı,

* Hasta broşürleri ile bigilendirmenin yapıldığı,

* İlaç kitapçığı ve dozaj kutularının kullanıldığı,

* Hastayı anlamaya yönelik yaklaşılarak hasta görüşlerinin dikkate alındığı,

* İyi bir hasta-hekim ilişkisi kurmak için yeterli sürenin ayrıldığı,

* Tedavi başarısının değerlendirildiği,

* Kullanılan ilaçlara bağlı istenmeyen yan etkilerin izlendiği ve bildirimlerinin yapıldığı,

* Çoklu ilaç kullanımına bağlı ilaç etkileşimlerinin değerlendirildiği,

* Sağlık problemlerinin hepsinin ilaçla tedavi gerektirmediği bilinciyle ilaçsız tedavi seçeneklerinin değerlendirildiği,

* Akılcı ilaç kullanımına yönelik eğitimler ve bilgilendirme gereçleri ile çalışanlarımızda ve hastalarımızda farkındalık sağlamaktır.