T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

PALYATİF BAKIM SERVİSİ

Güncelleme Tarihi: 29/01/2020

 Palyatif Bakım servisimiz 04.10.2017 tahinde tescilli 10 yatak üzerinden hizmete açılmıştır. Acil ve ayaktan hasta başvuru profilinde SVO, Pnömoni,Terminal dönem CA, Hipoksik iskemik ensefalopati, İnme, Parkinson hastalığı, Amiyotrofik lateral skleroz ,Multipl Skleroz, Malnütrüsyon Bozukluğu, İleri dönem KOAH, Enfekte ve/ veya tedaviye dirençli, Evre III- IV (Norton/ Braden' a göre) dekübit yarası olan hastalar,tedaviye dirençli, evre IV kalp yetmezliği olan frajil hastalar, Ostomi bölgelerinde enfeksiyon, kaçak sorunları olan  vb hastalara hizmet vermektedir.Açıldığı tarihten bu yana 500  hastaya hizmet veren merkezimiz Uzman Doktor kadrosu ve tecrübeli sağlık personeli ile hizmet vermeye devam etmektedir.